Gå til innholdet

Når private avløpsledninger blir så slitt at dopapiret setter seg fast og betongen smuldrer opp, ja da er det på høy tid å tilkalle rørfornyere. Det mener avdelingsleder og markedsansvarlig for Midt-Norge i Olimb Rørfornying AS, Jens Bjørndahl.

Han tar oss med til huseierlaget Hørløcks vei 74-86 på Charlottenlund i Trondheim. Her er det sju boenheter fra tidlig 70-tall som alle har svært utslitte avløpsledninger.
-Etter gjentatte forstoppelser ble huseierlaget pålagt utbedringer av sitt eget forsikringsselskap. Da Olimb foretok rørinspeksjon viste video-opptakene et ledningsnett i totalt forfall. Her var det både innlekking og utlekking. De gamle betongrørene var glidd fra hverandre. Innvendig ser ledningene ut som et grovt sandpapir. Papiret henger seg fast i betongsteinene, mens vannet forsvinner til hovedledningene. Dermed oppstår det forstoppelser. Normalt vil huseierlag eller borettslag tilkalle et spylefirma som kjører på med høytrykk og åpner ledningene. Dette kan i enkelte tilfeller gjøre situasjonen enda verre. Det høye trykket utsetter ledningsnettet for stor belastning, og etter kort tid vil papir igjen hope seg opp. Det er viktig at vi som arbeider i denne bransjen gir beskjed til huseierne om årsaken til forstoppelsen og sørger for utbedring, framfor gjentatte og kostbare oppdrag med spyling, mener Bjørndahl.

Ønsker dialog med spylefirmaer
-Jeg ser behovet for at spylefirmaer og vi som arbeider med rørfornying kommer i bedre dialog. Når ledningene er så slitt som tilfellet er i en rekke boligsameier og borettslag fra denne tidsepoken bør vi sammen gi huseierne en anbefaling om ledningsfornyelse i stedet for bare «blålys-jobb» med høytrykk, mener Jens Bjørndahl.
I huseierlaget Hørløcks vei 74-86 på Charlottenlund måtte Olimb finne nedgravde kummer for å komme til med sin rørfornying. Situasjonen er ikke spesiell for dette huseierlaget. Dette ser vi over hele byen, sier Bjørndahl.

Må forhindre forstoppelser
Trondheim kommune er nå i gang med et prosjekt der de oppsøker lekkasjepunkter fra spillvann til overvannsledning. Svært mange avløpsledninger lekker i Trondheim, mener Bjørndahl.  Det er viktig å nå ut med budskapet om en rørfornying for å forhindre nye forstoppelser, mener han. En runde med høytrykkspyling kommer fort opp i seks til sju tusen kroner. En normal rørinspeksjon koster drøyt 3.500 kroner, og til denne prisen får huseierne en tilstandsrapport på ledningsnettet.
I huseierlaget på Charlottenlund renoverte Olimb Rørfornying totalt 60 meter med stikkledninger. Samleledningen som førte fram til den kommunale hovedledningen var på 78 meter.
Leder i huseierlaget, Jan Lesund, sier til Rehab Nytt, at han er glad Olimb sørget for fornyelse av ledningsnettet med minimal graving, og nå håper han det går lang tid før det blir nødvendig med spyling av avløpsrørene.