Gå til innholdet

I sommer og høst har mannskaper fra Rørfornying Norges Entrepnor rørfornyet landets eneste kullfyrte varmekraftverk, Longyear Energiverk.  Et oppdrag alle andre trodde var umulig.

– I seks år har vi lett etter noen som har vært villige til å ta på seg denne jobben. Det har vært helt håpløst. Alle har ment at det ikke lot seg gjøre, smiler Knut Eide, driftstekniker i Longyearbyen lokalstyre, som er oppdragsgiver.
Rehab Nytt er på besøk i Longyear Energiverk, som forsyner hele samfunnet i Longyearbyen med elektrisk strøm. Kullkraftverket som ble bygd i 1982 ligger i den gamle bydelen «Sjøområdet» like nedenfor Sysselmannkontoret på Skjæringa.

Verdens nordligste rørfornyelsesoppdrag
-De siste årene har spylebilen vært innom Energiverket minst en gang i uka for å spyle, forteller Eide.
Det stod kort og godt svært dårlig til med bunnrørene i det over 30 år gamle kraftverket. Det skremte derimot ikke Entrepnor og Olimb, som sammen står bak Prosjekt Svalbard.
-Vi sier at vi har utført verdens nordligste rørfornyelsesoppdrag, og så langt er det ingen som har tatt oss på det. For oss har dette vært et drømmeprosjekt, med mange utfordringer. Det liker vi, sier avdelingsleder for rørfornying i Entrepnor, Hallvard Johansen.

Krevende oppdrag
Prosjekt Svalbard er et samarbeidsprosjekt mellom Entrepnor og Olimb, og hadde oppstart i juli. Det var Olimb som kontaktet Entrepnor, for å høre om dette var en jobb de kunne ta på seg. Olimb hadde sett noen videoopptak fra de gamle bunnrørene, og det var fra første stund klart at dette kom til å bli et krevende oppdrag.
-Vi er et lite firma som har kultur for å si ja og vi er ikke redd for utfordringer. Derfor sa vi ja da Olimb kontaktet oss, forteller Hallvard Johansen.

Elendig tilstand
Det ble raskt klart at det stod svært dårlig til med rørene.
-Vi var først i tvil om det kom til å gå, fordi det hadde gått alt for langt. Flere steder var rørveggene helt borte. Andre steder var rørene så gjengrodde at det var umulig å få en kulepenn igjennom. Det har derfor vært en stor utfordring å få dette til, sier Johansen.
Det er kollega og avdelingsleder for rørinspeksjon i Entrepnor,Tor Tvildal helt enig i. Han viser fram et område i kraftverket, hvor rørene manglet bunn.
Et annet sted måtte Entrepnor pigge opp gulvet i kullkraftverket.
-Se her! Jernrøret er helt oppspist, viser Johansen, og knekker det rustne jernrøret som flatbrød. Her måtte deler av det gamle røret erstattes med et nytt.

Strømpeforing
Arbeidet i Energiverket startet i juni i sommer. Et team på fem- seks medarbeidere har sammen rørfornyet mellom 250 og 300 meter rør inne i kullkraftverket.
Metoden de har brukt er strømpeforing. Kamera og renhold har vært svært viktig i arbeidet.
-Enkelte steder var det umulig å skille mellom dritt og rør, forteller Johansen.
Flere steder har Entrepnor vært nødt til å føre inn en plaststrømpe først, før foringen har blitt vrengt inn med lufttrykk.
-Vi setter trykk på foringen slik at røret blir mest mulig rett og deretter herdes foringen med steam i tre til fire timer. Resultatet er et nytt rør samme dag.

Roser teamet og Olimb
Heldigvis var det ikke nødvendig å pigge opp gulvet mange steder, for under hele arbeidet har Energiverket vært i drift.
-Konsekvensene ville derfor blitt svært store, hvis vi hadde ødelagt et rør helt. Det er ikke bare å stenge ned kraftverket, som sørger for strøm til Longyearbyen, sier Johansen.
Han roser teamet som har utført jobben.
-De har vært utrolig flinke, og oppdraget har gått over all forventning. Det har vært godt å ha Olimb i ryggen, både gjennom god opplæring og gode Olimb-produkter.

God planlegging er nødvendig
Hva skiller et oppdrag på fastlandet fra et oppdrag på Svalbard?
-Det krever mer planlegging. Det er ikke slik at det går båter hit hele tiden. Vi gikk derfor gjennom alle scenarioer og sendte opp både lastebil, verktøy og annet utstyr. Likevel er det ikke alt vi har klart å forutse. Det tar ofte lang tid å få tilsendt det utstyret vi trenger, sier Johansen, som ikke hadde vært på Svalbard tidligere.
-Det er klart det er spesielt å gjøre et oppdrag her. Naturen er spektakulær og kulturen her er litt roligere enn på fastlandet. Det er mindre stress og det virker som om folk er mer harmonisk. Det er i hvert fall lett å bli kjent med folk, sier Johansen.
Han har ikke har noe imot flere prosjekter på 78 grader nord, og det er slett ikke usannsynlig.

Dårlig rørtilstand
Entrepnor er allerede i gang med å rørfornye et av lokalstyrets hybelhus, som benyttes til å huse lærere ved Universitetssenteret på Svalbard. Tilstanden på rørene på Svalbard er generelt dårlig, forteller Knut Eide, driftstekniker i Longyearbyen lokalstyre
-Det er mange gamle jernrør pluss at vi bruker matkverner. Alt avfall fra husholdninger, restauranter og offentlige bygninger blir kvernet i vaskene før det sendes ut i avløpsnettet. Det medfører økt slitasje på rørnettet.

Gått bedre enn forventet
Oppdraget i Longyear Energiverk er snart fullført. Oppdragsgiver Longyearbyen lokalstyre er så langt fornøyd med jobben som er gjort, forteller Eide.
Jobben har i grunn gått bedre enn forventet, og nå er vi gang med fornying av stikkledningene i Longyear Energiverk. Nå vet vi at det umulige likevel er mulig, sier smiler driftstekniker Knut Eide i Longyearbyen lokalstyre.